Kaynak Tahlili

Sosyoloji

Mustafa ÖZGÖR | 17 Ağustos 2020

İslam ifade ve eylemin bütünleşmiş halidir. Bu iletinin Müslümanlarca iyi anlaşılması ve hayata uygulanması gerekmektedir. Aliya mücadelenin, inanmanın ve duanın bir bütün olduğunu; bunların yanlış algınmasıyla İslam'a verilecek zararın önlenmesi zaruretini Müslümanların ve İslam’a kılıf biçmeye çalışanların idrakine sunmaktadır.

Kaynak Tahlili

Yönetim

Sivil Toplum

Furkan Cantürk | 17 Ağustos 2020

İş dünyasında değişim ve liderlik alanında otorite sayılan Kotter’in yarım asır boyunca onlarca vakanın ışığında geliştirdiği/keşfettiği 8 Aşamalı Büyük Değişim Süreci, uluslararası yayınla geçerliliği tecrübe edilmiş bir değişim modeli sunmaktadır. Bu alandaki “burada işler böyle yürür” geleneği, zayıf aciliyet duygusu, değişimin muhatabı olan insan fıtratı ve birlik olabilme sorunsalı gibi birçok meselenin sivil toplum bağlamıyla yüksek benzerliğine bu tahlilde şahit olacaksınız.

Ders Notu

Medya

Fenni Bilimler

Saffat Dergisi | 30 Haziran 2020

İletişim Yönetimi Analizi / Ders Notu - 3
İnsan hem eşyanın ve hem kendisinin yaratılış gayesini esas aldığında eşya ile bağını doğru kurabilir. Kurulan bu bağa göre iletişim/etkileşim şekillenir.

Ders Notu

Medya

Güvenlik

Saffat Dergisi | 30 Haziran 2020

İletişim Yönetimi Analizi / Ders Notu - 2
Savunma sanayinin ürünü olan iletişim araçları veri transferi odaklı tasarlandığı için hiçbir zaman duygu oluşturamaz ve karşıya aktarmaz. Bu yüzden günümüzde var olan iletişim araçları ile iletişim kurarken bir kaos ve anlaşmazlık durumu oluşuyor. Bu eşya saldırı, savunma ve tedbir amacı güden bir zihniyetle icat edildiğinden dolayı askeri alanın dışında kullanıldığında bir zarar oluşturabiliyor.

Ders Notu

Medya

Saffat Dergisi | 30 Haziran 2020

İletişim Yönetimi Analizi / Ders Notu - 1
Bugün iletişim imkanları artıyor ama bunların varlık gayesi olan iletişimin arttırılması, ünsiyetin güçlendirilmesi, paylaşımın artması iken ilginçtir ki iletişimin amacı dışında bir negatiflik söz konusu. Bu teknolojinin olumsuz çıktısının bir mantıksızlığı var, yani varlık gayesi ile sonuçları arasında bir tutarsızlık var.

Ders Notu

Sosyoloji

Siyaset

Saffat Dergisi | 30 Haziran 2020

İslam Dünyası Çözümlemeleri / Ders Notu – 4
İslam dünyasının önünde iki seçenek bulunmaktadır. Ya Batı tarafından kendisine biçilmek istenen gömleği giyecek, yani Müslümanlar tahakküm altına alınabilen, yumuşak güçle kontrol altına alınabilen bir kitle olacak. Ya da Müslümanlar ipleri kendi eline alarak dünyaya yeniden nizam verebilecek bir medeniyet görüşünü hakim kılmak için çabalayacaktır.

Ders Notu

Sosyoloji

Saffat Dergisi | 30 Haziran 2020

İslam Dünyası Çözümlemeleri / Ders Notu – 3

Ders Notu

Siyaset

İslami İlimler

Saffat Dergisi | 30 Haziran 2020

İslam Dünyası Çözümlemeleri
Ders Notu -2

Ders Notu

Sosyoloji

İslami İlimler

Saffat Dergisi | 30 Haziran 2020

İslam Dünyası Çözümlemeleri
Ders Notu – 1

Siyaset

Abdussamed Ayyıldız | 1 Mart 2020

Günümüzde pek çok genç, Arapların I. Cihan Harbi sırasında Osmanlı’ya ihanet ettiğini düşünmektedir. Fakat bu iddia ittihad-ı İslam fikrine mâni olabilmek gâyesiyle ortaya atılmış tehlikeli bir yalandan ibarettir. Araplardan ihanet edenler olmuştur lakin bunların sayıları ise pek azdır. Arapların Osmanlı safında savaşmasına rağmen, ‘Araplar bize ihanet etti’ yaygarası koparmak büyük vicdansızlık, hatta nankörlüktür.  Mekke Emiri… 

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Alan Yazıları

Mesleki, akademik ve ilgi alanlarımızda İslam birliği mefkuresine nasıl hizmet edeceğimizin arayışındayız.

Ders Notları

Saffat Ders İcra Modeli ile tamamladığımız derslerimizin notlarını paylaşıyoruz.

Kaynak Tahlilleri

İslam birliği mefkuresi merceğinde okuduğumuz kaynakları tanıtıyor ve tahlil ediyoruz.

İslam Birliği Haberleri

Dünyadaki İslam birliği organizasyonlarından ve çalışmalarından haberdar ediyoruz.

Birlik Safında Çalışıyoruz

Ehl-i sünnet ve’l-cemaatin her renginin bir safta buluşması ile beyazı ortaya çıkarabilmek,

Küfrün kalemi kırılıncaya dek münazır ve mücehhez safderan yetiştirmek,

Geçmişten günümüze İslam birliği meselesindeki birikimi taşımak,

Gençlikte birlik damarı oluşturarak ümmet şuurunu aşılayabilmek,

Ve “iki mümin bir araya gelse medrese olur” formülüyle birbirimizden de öğrenmek

için saf tutuyoruz!

previous arrow
next arrow
Slider

NİÇİN ?

Her alanda birlik mefkuresine hizmet yolunun keşfine yardımcı

Farklı düşüncelerdeki tevhidin ihatası ile aksiyondaki birliğin inşası

İslam birliği üzerine söylenmiş her söz ve atılmış her adımın öğrenilmesi

Birlik düşüncesi ve alışkanlıklarının gelişimine özel eğitim dizaynı

Karar mekanizmaları ehl-i sünnet her kurum ve şahsa açık

Eleştirme, araştırma ve uzlaşma ehliyetlerinin kazanımı

Meseleler üzerine disiplinler arası yaklaşım

Farklı sivil toplum yapılanmalarından olan gençlerin bir arada çalışabilmesi

Eğitim ve iş hayatına destek olacak donanımların kazanımı

Gayreti sürekli olana sağlanan staj ve dil eğitimi olanakları

SAFA KATIL

İslam dünyasının bütünlüğünün ve Müslümanların refahının manevi ve fiili duacısı olan, ehli sünnet dahilindeki düşünceler ile çatışmayan, farklı görüşlere sahip de olsa birlik mefkuresini ve Allah rızasını gözeten herkesi birlik safında saf tutarak çalışma ibadetine davet ediyoruz.

Okumaktan yorulmayan, öğrenmek için yol gitmekten çekinmeyen, araştırmaktan kaçınmayan ve yazmaya cesaret etmiş kalemlerle ve hakem, raportör, tercüman, grafik tasarımcı, çizer, web tasarımcı ve yazılımcı gibi sorumluluklarla İslam birliği gayesinde çalışmak isteyen herkesle tanışmak istiyoruz.

Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri okuyanlara and olsun … (Saffat, 1-3)

İLETİŞİM

Görüş, öneri, davet, soru, dua ve başka her türlü mesajınızı bekliyoruz.