Alan Yazısı

Arap İhaneti İftirası Üzerine

Günümüzde pek çok genç, Arapların I. Cihan Harbi sırasında Osmanlı’ya ihanet ettiğini düşünmektedir. Fakat bu iddia ittihad-ı İslam fikrine mâni olabilmek gâyesiyle ortaya atılmış tehlikeli bir yalandan ibarettir. Araplardan ihanet edenler olmuştur lakin bunların sayıları ise pek azdır. Arapların Osmanlı… Daha fazlasını oku »Arap İhaneti İftirası Üzerine

Dijital Aktivizm

Aktivizm “toplumsal dönüşüme destek olmak ya da karşı çıkmak maksadıyla gösterilen çabaların tamamı” olarak tanımlanabilir. Aktivizm tanımından yola çıkarak dijital aktivizm de “dijital platformu kullanan her türlü aktivizm örneği” olarak tanımlanabilir. Yani kelime anlamı itibarıyla dijital aktivizm insanların dijital ortamda… Daha fazlasını oku »Dijital Aktivizm

Niçin İslam Birliği?

İslam ahlakı önceleyen bir yaşam biçimidir. Bu ahlakta yerinde yatmak, lüks ve israf içerisinde yaşamak yoktur. İslam bir hareket dinidir. Yerinde duran, oturan, tembel olan, iki günü değil her günü birbirine denk olan için ve çalışmadan kazanmak isteyen …

Tarihten Günümüze Yahudi Desiseleri 1.Bölüm

Yahudilik esas Museviliğin aşırı derecede tahrifatı sonucu tevellüt etmiştir. Bilinen ilk Tevrat Hz.Musa’ dan (a.s) 700 sene sonraya aittir, bu da tahrifatın Hıristiyanlığın tahrifatından daha ciddi derecede olduğunu gözler önüne sermektedir. Hatta bu tahrifat o kadar ileri gitmiştir ki bazı… Daha fazlasını oku »Tarihten Günümüze Yahudi Desiseleri 1.Bölüm

Medeniyet Ufkunda Beşer ve İnsan

Varlık tasavvuru, insan anlayışı, sanayisi, teknolojisi, eğitim biçimi, günlük yaşama ilişkin düzenlemeleri ve kültürü ile bir bütünü oluşturan medeniyet, beraberinde getirdiği medenîleşme algısı ile değer ve ahlak merkezli bir sürecin adıdır aynı zamanda. Beşeriyet ve insaniyet arasındaki değişimin de temsilcisi… Daha fazlasını oku »Medeniyet Ufkunda Beşer ve İnsan

İnanan Birkaç Kişi

Bulunduğumuz her yerde haftada bir gazetelerde manşet konusu oluruz. Haber spikerlerinin takip ettiği ayak izleri oluruz. Şairlerin vazgeçemeyeceği varlıklar oluruz. İzimiz bellidir.

İnanç Psikolojisi Bağlamında Yeni Zelanda Katliamını Okumak

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019 tarihinde cuma namazı esnasında iki camiye yönelik 49 Müslüman kardeşimizin  katledildiği ve 48i’nin de yaralandığı bir terör saldırısı olayı gerçekleşmişti. Bu saldırı özelde İslam dünyasını genel de bütün dünyayı derinden sarstı. Saldırganın internet… Daha fazlasını oku »İnanç Psikolojisi Bağlamında Yeni Zelanda Katliamını Okumak