Siyaset

Günümüzde İslam Dünyası

İslam Dünyası Çözümlemeleri / Ders Notu – 4
İslam dünyasının önünde iki seçenek bulunmaktadır. Ya Batı tarafından kendisine biçilmek istenen gömleği giyecek, yani Müslümanlar tahakküm altına alınabilen, yumuşak güçle kontrol altına alınabilen bir kitle olacak. Ya da Müslümanlar ipleri kendi eline alarak dünyaya yeniden nizam verebilecek bir medeniyet görüşünü hakim kılmak için çabalayacaktır.

Arap İhaneti İftirası Üzerine

Günümüzde pek çok genç, Arapların I. Cihan Harbi sırasında Osmanlı’ya ihanet ettiğini düşünmektedir. Fakat bu iddia ittihad-ı İslam fikrine mâni olabilmek gâyesiyle ortaya atılmış tehlikeli bir yalandan ibarettir. Araplardan ihanet edenler olmuştur lakin bunların sayıları ise pek azdır. Arapların Osmanlı… Daha fazlasını oku »Arap İhaneti İftirası Üzerine

Niçin İslam Birliği?

İslam ahlakı önceleyen bir yaşam biçimidir. Bu ahlakta yerinde yatmak, lüks ve israf içerisinde yaşamak yoktur. İslam bir hareket dinidir. Yerinde duran, oturan, tembel olan, iki günü değil her günü birbirine denk olan için ve çalışmadan kazanmak isteyen …

Tarihten Günümüze Yahudi Desiseleri 1.Bölüm

Yahudilik esas Museviliğin aşırı derecede tahrifatı sonucu tevellüt etmiştir. Bilinen ilk Tevrat Hz.Musa’ dan (a.s) 700 sene sonraya aittir, bu da tahrifatın Hıristiyanlığın tahrifatından daha ciddi derecede olduğunu gözler önüne sermektedir. Hatta bu tahrifat o kadar ileri gitmiştir ki bazı… Daha fazlasını oku »Tarihten Günümüze Yahudi Desiseleri 1.Bölüm