Ders Notu

İletişimin Araç ve Amaç Olarak Analizi

İletişim Yönetimi Analizi / Ders Notu – 2
Savunma sanayinin ürünü olan iletişim araçları veri transferi odaklı tasarlandığı için hiçbir zaman duygu oluşturamaz ve karşıya aktarmaz. Bu yüzden günümüzde var olan iletişim araçları ile iletişim kurarken bir kaos ve anlaşmazlık durumu oluşuyor. Bu eşya saldırı, savunma ve tedbir amacı güden bir zihniyetle icat edildiğinden dolayı askeri alanın dışında kullanıldığında bir zarar oluşturabiliyor.

İletişimin Ontolojik Analizi

İletişim Yönetimi Analizi / Ders Notu – 1
Bugün iletişim imkanları artıyor ama bunların varlık gayesi olan iletişimin arttırılması, ünsiyetin güçlendirilmesi, paylaşımın artması iken ilginçtir ki iletişimin amacı dışında bir negatiflik söz konusu. Bu teknolojinin olumsuz çıktısının bir mantıksızlığı var, yani varlık gayesi ile sonuçları arasında bir tutarsızlık var.

Günümüzde İslam Dünyası

İslam Dünyası Çözümlemeleri / Ders Notu – 4
İslam dünyasının önünde iki seçenek bulunmaktadır. Ya Batı tarafından kendisine biçilmek istenen gömleği giyecek, yani Müslümanlar tahakküm altına alınabilen, yumuşak güçle kontrol altına alınabilen bir kitle olacak. Ya da Müslümanlar ipleri kendi eline alarak dünyaya yeniden nizam verebilecek bir medeniyet görüşünü hakim kılmak için çabalayacaktır.

Saffat’ta Derdimiz ve Dersimiz

Bugün gerek insanlığın gerek İslam dünyası adına konuştuğumuz meselelerde ilk önce hastalığın teşhis edilmesi ve ardından tedaviye geçilebilmesi için teşhisin hastaya söylenmesi gerekir. Kendimize hastalıklarımızı çekinmeden anlatmalıyız, kabullenmeliyiz. Lakin hasta hastalığını kabullenemediği takdirde ne tedaviye geçebiliriz ne de hastalıkları konuşup… Daha fazlasını oku »Saffat’ta Derdimiz ve Dersimiz