Siyaset

Arap Birliği: Niyetler ve Ameller

Arap Birliği, 2. Dünya Savaşı sırasında özellikle Filistin toprak bütünlüğünü koruma amacıyla bir milletin parçalara ayrılmış devletleriyle ortaya çıkmış, şu anki durumuna bakıldığında ise asıl gayesinden bambaşka bir hal almış bölgesel bir örgüttür. Her ne kadar Birliğe üye olma şartları arasında ülkelerin “bağımsız” olması koşulu aransa da alınan kararlar bu kaide ile tutarlı gözükmemektedir.
Türk-Arap Birliği ilişkilerini de ele aldığımız bu yazıda, Arap devletlerinin etkisi altında bulunduğu milliyetçilik anlayışının aslında geçmişteki Osmanlı hakimiyeti karşıtlığı şeklinde tezahür ettiği ve bu durumun ilişkileri etkileyen temel unsur olduğu görülmektedir.

Günümüzde İslam Dünyası

İslam Dünyası Çözümlemeleri / Ders Notu – 4
İslam dünyasının önünde iki seçenek bulunmaktadır. Ya Batı tarafından kendisine biçilmek istenen gömleği giyecek, yani Müslümanlar tahakküm altına alınabilen, yumuşak güçle kontrol altına alınabilen bir kitle olacak. Ya da Müslümanlar ipleri kendi eline alarak dünyaya yeniden nizam verebilecek bir medeniyet görüşünü hakim kılmak için çabalayacaktır.

Niçin İslam Birliği?

İslam ahlakı önceleyen bir yaşam biçimidir. Bu ahlakta yerinde yatmak, lüks ve israf içerisinde yaşamak yoktur. İslam bir hareket dinidir. Yerinde duran, oturan, tembel olan, iki günü değil her günü birbirine denk olan için ve çalışmadan kazanmak isteyen …

Tarihten Günümüze Yahudi Desiseleri 1.Bölüm

Yahudilik esas Museviliğin aşırı derecede tahrifatı sonucu tevellüt etmiştir. Bilinen ilk Tevrat Hz.Musa’ dan (a.s) 700 sene sonraya aittir, bu da tahrifatın Hıristiyanlığın tahrifatından daha ciddi derecede olduğunu gözler önüne sermektedir. Hatta bu tahrifat o kadar ileri gitmiştir ki bazı… Daha fazlasını oku »Tarihten Günümüze Yahudi Desiseleri 1.Bölüm

Siyonist Oyun: Tefrika

Türkiye’de Yahudi’nin adı PKK’dır. İslam aleminde mezhepçilik, ekranlarda Adnan Oktar, iş, sanat ve siyaset çevrelerinde mason, Müslüman gençlerde ise uyuşturucu ve fuhuştur.