Sosyoloji

İslam Deklarasyonu

İslam ifade ve eylemin bütünleşmiş halidir. Bu iletinin Müslümanlarca iyi anlaşılması ve hayata uygulanması gerekmektedir. Aliya mücadelenin, inanmanın ve duanın bir bütün olduğunu; bunların yanlış algınmasıyla İslam’a verilecek zararın önlenmesi zaruretini Müslümanların ve İslam’a kılıf biçmeye çalışanların idrakine sunmaktadır.

Günümüzde İslam Dünyası

İslam Dünyası Çözümlemeleri / Ders Notu – 4
İslam dünyasının önünde iki seçenek bulunmaktadır. Ya Batı tarafından kendisine biçilmek istenen gömleği giyecek, yani Müslümanlar tahakküm altına alınabilen, yumuşak güçle kontrol altına alınabilen bir kitle olacak. Ya da Müslümanlar ipleri kendi eline alarak dünyaya yeniden nizam verebilecek bir medeniyet görüşünü hakim kılmak için çabalayacaktır.

Medeniyet Ufkunda Beşer ve İnsan

Varlık tasavvuru, insan anlayışı, sanayisi, teknolojisi, eğitim biçimi, günlük yaşama ilişkin düzenlemeleri ve kültürü ile bir bütünü oluşturan medeniyet, beraberinde getirdiği medenîleşme algısı ile değer ve ahlak merkezli bir sürecin adıdır aynı zamanda. Beşeriyet ve insaniyet arasındaki değişimin de temsilcisi… Daha fazlasını oku »Medeniyet Ufkunda Beşer ve İnsan