Şiir

Bize Ne Oldu?

İttifak meziyet idi Müslümanda
Şöhret için tefrika mûtena oldu

Taassup illet sayılırdı erbabça, eşrafça
Sakınan; çizgisiz oldu, vefasız oldu