Sıkça Sorulan Sorular

Kimlerdensiniz?

Saffat, bir sivil toplum, cemaat, düşünce kuruluşu veya partiye tabi olmamakla beraber çeşitli ehl-i sünnet teşkilatlanmalarda görev alan kişileri barındırmaktadır. Şu an AGD, Genç ASDER, Genç ASSAM, Genç İDSB, Genç İHH, IYFO, IIFSO, ÖNDER, TÜGVA ve Yedihilal teşkilatlarında görev alan/almış olan ve bunların haricinde de birçok ehl-i sünnet kuruluşun çalışmalarına katılımcı olan arkadaşlarımız bulunmaktadır

Hangi alimleri, hocaları takip ediyorsunuz?

Ehl-i sünnet olan, ümmeti karşısına almayan, radikal veya ılımlı olmayan her hocamız bizim için kıymetlidir; gerektiğinde her birini okuruz, dinleriz. Ortak olarak belli alimleri okuma, belli hocaları takip etme gibi bir düsturumuz olmamakla beraber tek bir alimin talebesi olan veya herhangi bir hocayı takip etmeyi benimsemeyen kimseleri de yadırgamayız.

Niçin dergi künyenizi ve görevlilerin isimlerinizi paylaşmıyorsunuz?

Sorumlu kadromuz tamamlandığında ve resmi prosedürlerle iştigalimiz başlandığında künyemizi ve görevli isimlerini paylaşacağız inşallah.

İlk sayıyı ne zaman çıkaracaksınız?

Günümüzün iletişim imkanları ve toplumun alışkanlıklarını dikkate alarak dergimizi basmayı düşünmüyoruz. Ancak yeteri kadar talep gelirse matbu sayı çıkartabiliriz. İslam birliği gündemi için planlı ve nitelikli bir içerik kapasitesine ulaştıktan ve modern bir yayıncılık metodu geliştirdikten sonra dijital sayı çıkarma söz konusu olabilir. Şu an için münferid yayınlarla devam etmekteyiz.

Twitter hesabınızın 2013’ten beri olmasına rağmen niçin çalışmalarınıza 2018 yılında başladınız?

Dergimizin gayesini İslam birliği ve ismini Saffat olarak belirledikten sonra keşfettiğimiz aynı isimdeki dergi ekibi, çalışmalarında pasif kaldığından dolayı ilgili dijital hesaplarını ve site alan adı mülkiyetini bize devretme nezaketinde bulundular.

Dergi finansmanını nasıl sağlamaktasınız?

Şu an için büyük ve sürekli bir mali yükümüz olmamaktır. Dergi çalışmalarında harcama yapılması gerektiğinde görev aldığımız STK’lardan destek almaktayız.