SAFFAT KİMDİR?

Şahsen

İslam birliği mefkuresine adanmış çalışmalar yürüten muhtelif cemaat, sivil toplum, düşünce ve araştırma kuruluşlarında katılımcı veya görevli olarak mensup lise ve yüksek öğrenim öğrencilerinden oluşan bir topluluktur.

Fiilen

Saffat, ümmeti ilgilendiren bütün meselelerde, bilhassa İslam Birliği mefkûresi üzerine yazar, okur, araştırır, istişare eder, fikir üretir; kadrosunun İslam Birliği meselesi üzerine zihnen yetişmesine, fikri talim yapabilmesine ve birlik olmayı öğrenebilmesine vesile olabilecek müsbet yollar ile bir dergiden ziyade okul mahiyetinde çalışmalar yapar.

Mânen

Efendimiz Resullullah Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) şu dört hadis-i şerifini “yaşamak” için İslam birliği safında saf tutanlardır:

Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah kalplerinize (yüzlerinize) muhalefet atar.

Buharî, “Ezân” 71; Müslim,”Salât” 127.

Safları düz kılın, omuzları bir hizaya getirin, aradaki boşlukları kapatın, kardeşlerinizin (sizi düzeltmeye çalışan) ellerine karşı nezaketli olun. Arada şeytan gedikleri bırakmayın. Kim safa kavuşursa Allah ona kavuşur. Kim de saftan koparsa Allah da ondan kopar.

Ebu Dâvud,”Salât” 94, (666); Nesâî, “İmâmet” 31.

Mümin mümine karşı, parçaları birbirini bağlayıp tahkim eden bina gibidir.

Buhârî, “Mesâcid” 54, “Mezâlim” 6, “Edeb” 36; Müslim, “Birr” 65.

Müslüman Müslümanın kardeşidir; ona zulmetmez ve zulmettirmez.

Buhârî, “Mezâlim” 4, “İkrâh” 7; Müslim, “Birr” 32, 58.

Ayrıca bakınız: Sıkça Sorular Sorular