Kaynak Tahlili

İslam Deklarasyonu

İslam ifade ve eylemin bütünleşmiş halidir. Bu iletinin Müslümanlarca iyi anlaşılması ve hayata uygulanması gerekmektedir. Aliya mücadelenin, inanmanın ve duanın bir bütün olduğunu; bunların yanlış algınmasıyla İslam’a verilecek zararın önlenmesi zaruretini Müslümanların ve İslam’a kılıf biçmeye çalışanların idrakine sunmaktadır.

Değişim Liderliği’ni Birlik Mefkuresiyle Okumak

İş dünyasında değişim ve liderlik alanında otorite sayılan Kotter’in yarım asır boyunca onlarca vakanın ışığında geliştirdiği/keşfettiği 8 Aşamalı Büyük Değişim Süreci, uluslararası yayınla geçerliliği tecrübe edilmiş bir değişim modeli sunmaktadır. Bu alandaki “burada işler böyle yürür” geleneği, zayıf aciliyet duygusu, değişimin muhatabı olan insan fıtratı ve birlik olabilme sorunsalı gibi birçok meselenin sivil toplum bağlamıyla yüksek benzerliğine bu tahlilde şahit olacaksınız.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10