Siyonist Oyun: Tefrika

Bismillahirrahmanirrahim

Biz Yahudilere Tevratta şunu bildirdik! Muhakkak ki siz Şam arazisinde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak ki çok büyük azgınlıkla taşacaksınız. Onlardan birinci fesadın vakti geldiğinde kuvvet ve şiddet sahibi kullarımızı üzerinize musallat ettik de onlar sizi yakalayıp öldürmek veya esir etmek için evlerinizin aralarına girip sizi araştırdılar. Bu yapılması kesinleşmiş vaat idi.                                                                       

İsra Suresi, 4. ayet

Yahudiler, Kur’an-ı Kerim’deki en yaygın ifadesi ile İsrailoğulları,en çok peygamberin gönderildiği buna rağmen azgınlık ve bozgunculukta sınır tanımayan bir kavimdir. Yahudiler, tevhit inancını 2000 küsür yıldır devam ettiren, öte yandan peygamber katletmiş ve bir peygamberi -kendi kardeşini kuyuya atmış bir yalancının ismiyle var olan; bozguncu ve azgın ünlerini gölgelemek için bir peygamberin adının arkasına sığınıp “Museviyiz.” diyen bir topluluktur. Ayette de belirtildiği gibi fitnenin ve fesadın en büyük sebebi Yahudiler kendileri dışındaki herkesi bölmek için çabalamaktadırlar. Sözlükte ikilik, ayrılık anlamındaki Arapça kökenli bir sözcük olan tefrika, Yahudilerin en büyük silahı olmuştur. Ayrıca unutulmamalıdır ki Siyonizm, Yahudi fitne hareketinin ekranlarda öne çıkan, günah keçisi ilan edilen makyajıdır. Bu makyaja odaklanarak, bu fesadı sadece ekranlarda görünen yüzlere sıkıştıran bir yaklaşım asıl faillerin özgürce dolaşmasından başka bir işe yaramaz. Siyonist Yahudiler bozguncudur ve bozgunculukları cezasız kalmamalıdır. 

Yahudiler senelerce tefrika ile güç yetiremedikleri milletleri bölmüş, devletleri yıkmış,toplumların ahlakını ve maneviyatını bozmuştur. Bu konuda birçok örnek verilebilir. Bunlardan biri de faizciliktir. Dünyada birçok ülkeyi ve tüm insanlığı içeriden çürüten faizcilik uzun yıllardan beri Yahudi ailelerin elindedir. Osmanlı Devleti’ni çöküş aşamasına getiren faktörlerden biri de alınan yüksek faizli kredilerdir. Bu kredileri verenlerden biri ve en büyüğü ise Rothschild ailesidir. Yine başta Türkiye olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin merkez bankaları yani para politikaları aynı ailenin elindedir. Bu imkân ile devletler ve milletler üzerinde ekonomik hakimiyet sağlayan Yahudi finansörler aynı zamanda borsalar üzerinde de yaptıkları manipülasyonlar ile ekonomik durumu toplumun aleyhine ve kendi lehlerine çevirebilmektedirler. Osmanlı ve Avusturya-Macaristan gibi büyük imparatorlukların parçalanmasına sebep olan milliyetçilik akımının çıkış noktası olan Fransız İhtilali’nde de Yahudi Rotschild ailesi vardır. Osmanlı’yı ipe götüren İttihat ve Terakki de Yahudi desteği ile hareket etmiştir [1]. Bundan 1360 yıl önce Hz.Osman’ın şehit edildiği ve İslam âleminin Sünni-Şii ikiliğine girdiği olayların kilit ismi, ilginçtir ki Yemen Yahudisi, münafık Abdullah İbni Sebe’dir [2].

Bu ikilik İslam tarihinde ilk bölünmedir ve etkileri halen devam etmektedir [3]. Biraz geriye gidelim: Felak-Nas surelerinin nuzül sebebi olan Hz.Muhammed’e yapılan büyüyü yapan kişi bir Yahudiydi [4]. Çok daha geriye gidelim, İslamiyet öncesine. Ayette de geçen o fesat ve gerçekleşen cezası: Babil Hükümdarı Buhtunnasır’ın (Nebukadnezar) bugünkü Filistin topraklarını işgali ve Babil sürgünü [3]. Günümüzde ise Yahudi Fitne Hareketi farklı isim ve maskeler altında devam etmektedir. Bu isimlerden biri de Macar Yahudisi George Soros’un başında bulunduğu Açık Toplum Enstitüsü/Vakfı’dır. Bu kuruluş, Türkiye’de Gezi Olaylarında, Arap Baharı olarak adlandırılan devrim hareketlerinde, Gürcistan’da Gül Devrimi, Ukrayna’da ise Turuncu Devrimin arka planında vardır [5]. Bu isimler arttırılabilir. Türkiye’de Yahudi’nin adı PKK‘dır. İslam aleminde mezhepçilik, ekranlarda Adnan Oktar, iş, sanat ve siyaset çevrelerinde mason, Müslüman gençlerde ise uyuşturucu ve fuhuştur. Bakın bu konu hakkında Yahudi bir Haham olan Reichhorne ne diyor: “Gençlerin özgürce fuhuş yapmalarını teşvik edelim [6].” Yukarıda belirtilen ve daha da çoğaltılabilir olan örneklerde de görülüyor ki, herkes Siyonistlerin Filistin’de yaptıklarına odaklanmışken Siyonist olmadığını düşündüğümüz Yahudiler başta İslam âlemi olmak üzere tüm -kendi deyimleri ile- goyimlerin, yani Yahudi olmayanların enerjilerini tüketiyor; yıkıyor, bölüyor ve parçalıyor. Sözde Büyük İsrail yolunda isimleri hep değişen Yahudiler insanların birlik olma ülkülerine her zaman engel olmuşlardır. Çünkü bir avuç Yahudi’nin Büyük İsrail’i kurması için tek çıkar yol bu olmuştur. 

Yahudi her yerde, tefrika her yerde. Fikir özgürlüğü, demokrasi vb. adı altında insanlar birbirlerine düşürülmekte. İşte gerçek Yahudi bu. Bizi kıran, bölen, parçalayan ve yok eden Yahudi, biz hoşgördükçe buna devam edecek. Biz ise Allah’ın kelamına sığınıp birlik olmalı ve Yahudi’nin bu büyük oyununa hep beraber dur demeliyiz. 

Kaynakça

[1] Kürşad Berkcan, Küresel Para İmparatorluğu: Rothschild Ailesi, s. 120-272

[2] Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Komisyon c.2, s.206

[3] Adil Gökburun, Şeytanca Protokoller, s.168, 202-204

[4] https://www.mumsema.org/sure-ve-ayetler/234671-felak-suresi-neden-indirilmistir.html

[5] https://www.mynet.com/kavala-gezi-kalkismasinin-organizator-ve-finansoru-110104987358

[6] Sergey Nilus, Siyon Liderlerlerinin Protokolleri, s. 296

Muhammed Mengübeti
Maliye Lisans Talebesi - İstanbul Üniversitesi

Genç İHH ve TÜGVA teşkilatlarında görev alıyor.