Ragıp el-İsfahani

Medeniyet Ufkunda Beşer ve İnsan

Varlık tasavvuru, insan anlayışı, sanayisi, teknolojisi, eğitim biçimi, günlük yaşama ilişkin düzenlemeleri ve kültürü ile bir bütünü oluşturan medeniyet, beraberinde getirdiği medenîleşme algısı ile değer ve ahlak merkezli bir sürecin adıdır aynı zamanda. Beşeriyet ve insaniyet arasındaki değişimin de temsilcisi… Daha fazlasını oku »Medeniyet Ufkunda Beşer ve İnsan