Değişim Liderliği’ni Birlik Mefkuresiyle Okumak

Değişim Vizyonunu İletmek

Arzulanmaya değer bir geleceğin paylaşılan hissi, dönüşümleri yaratan eylem türlerini motive etmeye ve koordine etmeye yardımcı olabilir. (s. 87)

Değişim aciliyeti duygusuyla kurulan doğru bir rehber koalisyonun büyük çabasıyla geliştirilen vizyon, verimli ve yeterli bir iletişim ile organizasyona aktarılamazsa geleceğin yeni yönüne dair ortak bağlılık kazanılamaz. İnsanlar değişimin üreteceği faydaları cazip veya mümkün görmüyorsa, statükodan memnun olmasalar dahi değişim için fedakârlık yapmaz. Kotter, vizyonu iletmek için 7 prensip sunmakta.

Sadelik: Teknik ve entelektüel jargonlarla bezenmiş bir konuşma kafa karışıklığına, şüpheciliğe ve yabancılaşmaya sebep olabilir.

Daha fazla zamanım olsaydı, sana daha kısa bir mektup yazardım. (s. 92)

Benzetme, Örnek, Metafor: “Sözle çizilen bir resim, bin kelimeye bedeldir.” (s. 92) Ayrıca reklamcılık mantalitesi ile iyi seçilmiş kelimeler de bir mesajı unutulmaz kılabilir.

Birçok Farklı Kanal: Aynı mesaj birden fazla yolla iletildiğinde hem duygusal hem de zihinsel olarak daha iyi kavranma ihtimali güçlenir. Günümüzde resmi ve gayriresmi etkileşimlerin dışında bilgiyi aktarma için hem dijital hem de fiziksel çokça yol mevcut.

Tekrarlama: Bir mesaj ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun dağınık bir zihinde ilgi uyandırması oldukça zor olabilir. İnsanların gündemi dolduran diğer fikirlerle sizin aktarmak istediğiniz fikir savaşmak zorundadır. Organizasyondaki yöneticiler gündelik faaliyetlerine yeni vizyonun ışığı altıda baktığında değişim adına konuşmak ve kişiye göre mesajı uyarlamak için birçok anlamı kolayca bulabilir.

Örnek Olmak & Tutarsızlıkları Çözmek: Yöneticilerin vizyon ile tutarsızlığı, dönüşüme mahvedici bir etkisi olur. Çalışanlar, yöneticilerin vizyona uymayan davranış şekillerini ve organizasyondaki alışkanlıkları düzeltme adımlarını gözlemleyemezse kurulan iletişim onlar için samimi olmayacaktır.

Kelimeler ucuzdur, ancak eylem değildir. (s. 98)

Çift Yönlü İletişim: Tek yönlü yayına dönüşen iletişim, iletişim olmaktan çıkar. Çalışanlardan geri bildirim alınmazsa kendilerini değersiz hissedebilirler. Vizyon üzerine çift yönlü iletişim, kafadaki soru işaretlerinin temizlenmesine de yardımcı olur.

Yazar, değişim öncülerinin zaman, enerji, harcama gibi maliyet kaygıları nedeniyle kullandıkları zayıf iletişim usullerine karşıt olarak kitapta verdiği örneklerle aslında bu işin çok az maliyetle de etkin bir şekilde yapılabileceğini ispat etmektedir. İletişimin sıradan bir olay olarak addedilmesi, tasarımı üzerinde düşünülmemesi durumunda vizyon yeteri kadar ve doğru şekilde anlaşılmayacak; bir değişim ordusunun oluşturulması çok uzun sürecek ve daha maliyetli bir iş olacaktır.

Sıradaki Sayfa: Geniş Tabanda Eylemi Güçlendirmek 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10