Değişim Liderliği’ni Birlik Mefkuresiyle Okumak

Kazanımları Pekiştirmek* ve Daha Fazla Değişim Yaratmak

Kısa vadede elde edilen kazanımlarla gelen güven, “Başardık…” hissi verebilir ama sürecin tamamlanması için katedilecek hala uzun bir mesafe vardır. Yazarın emin olduğu bir kural: “İş bitmeden gevşemeye izin verdiğinizde, kritik ivmeyi kaybedebilirsiniz ve bunu gerileme takip edebilir.” (s. 139) Kazanılan güven, daha fazla değişim yaratılarak ivmenin korunmasına yönlendirilmelidir.

Organizasyon ne kadar büyükse karmaşıklığı o kadar fazla olur ve bu yüzden değişim süreci de nispeten uzun olur. Organizasyonun bazı bölümlerinde değişim uygulamaları tamamlanmış olup bazılarında ise henüz devam ediyor, bazılarında ise hiçbir ilerleme kaydedilmemiş olabilir. Yola devam edilebilmesi için farklı alanlarındaki kazanımların bütüncül olarak değerlendirilmesi gerekir. Değişim sürecini kompleks hale getiren bu parçaların birbirine olan bağımlılıdır.  Kotter güzel bir benzetme ile durumun anlaşılmasını pekiştiriyor: Karmaşık organizasyonlar karışık ofislere benzer. Ofiste bir değişiklik denendiğinde çok az eşyanın kolayca hareket edebildiği görülür çünkü hemen hemen her şey birbirine bağımlıdır. Bir çalışanınızdan yeni bir şey yapmasını istersiniz. Karşılık gelmez; tekrarlarsınız, baskı uygularsınız ama ancak küçük bir hareket gelir ve öfkelenerek onun hakkında bazı çıkarımlarda bulunursunuz. Lakin, onun hareketini sabitleyen birçok farklı güç vardır, tıpkı ofisteki eşyalar gibi.

Karşılıklı bağımlılığın yüksek olduğu sistemlerde değişimler zorlaştığında Kotter’in önerdiği çözüm şu: Daha fazla sayıda “deneyimli” kişilerin değişim temsilcisi olması ve değişim yaratma sürecinin aşamalarının detaylıca gözden geçirip ciddi görünen sorunlar üzerine yoğunlaşılmasıdır. Ardından bir projeler silsilesi başlayacaktır ve nihayetinde –karşılıklı bağımlılık faktöründen ötürü– öngörülenden daha fazla değişim gerçekleşmiş olacaktır. Bu çalışmanın güzel bir yan faydası ise, bir daha böyle bir durumla karşılaşıldığında daha ehil bir konumda olmaktır. Bunun haricinde, sistemindeki bazı gereksiz bağımlılıkların tespit edilip kaldırılması da gelecekteki yeniden yapılanma ve stratejik değişim çabalarına çok yardımcı olacaktır.

*Pekiştirme veya birleştirme olarak çevrilen consolidation kelimesinin sözlük anlamını vermek faydalı olabilir, zira mezkur çeviriler kavramın manasını zayıflatmaktadır: Çeşitli şeylerin daha etkili ve güçlü bir bütünlük halinde birleştirilmesi. Daha kısa bir karşılık olarak, mezc-i ittihad.

Sıradaki Sayfa: Yeni Yaklaşımları Kültürde Kalıcı Hale Getirmek

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10