Değişim Liderliği’ni Birlik Mefkuresiyle Okumak

Kısa Vadeli Kazanımlar Üretmek

Değişim sürecinin ivmesini kaybetmemesi için kısa vadede kazanımlar olmazsa, değişim katılımcıları bu uzun yolda devam etmeyebilirler. Değişim kolektif bir çaba olduğu için süreç içerisindeki getirilerle katılımcılara moral ve motivasyon sağlayarak yaptıkları fedakarlıklara bu sürecin değdini görmesi önemlidir aksi halde fanatikler haricindeki diğer insanlar değişime olan inancını kaybetmeye başlar.  Kısa vadeli kazanımların aslında uzun vadeye dokunan birçok faydası da olacaktır: Vizyonun uygulanabilirliği hakkında somut geri bildirimlerle ince ayarlar yapılabilmesi, yönetim desteğinin sürdürülmesi, şüphecilerin ve tarafsızların yardımcı olarak kazanılması ve değişimi engelleyen alaycıların ve direnişçilerin zayıflatılması gibi.

Kotter, iyi bir kazanım için şu 3 özelliği şart koşuyor: “Görünürdür; pek çok kişi sonuçların gerçek mi, yutturmaca mı olduğunu görebilir. Nettir; bunun üzerine çok az tartışma yapılabilir. Değişiklik çabasıyla net şekilde ilgilidir.” (s. 126) 

Peki kısa vadeli kazanımlar nasıl “üretilir”? Pasif bir tutumla süreç içerisinde kazanımların tezahürünü beklemek yerine proaktif yaklaşımla bunların planlaması gerekir. Bu da ancak yetkin yönetim ile mümkün olabilir. Liderler gelecekteki konumu belirleyecek stratejiler ile ilgilenirken, yöneticiler daha çok kısa dönemi etkileyecek taktiklere odaklanır. Bu taktiklerin rolü, organizasyonun değişim stratejilerini gerçekleştirme kapasitesini arttırmasıdır. Liderlerin değişim süreçlerinin merkezinde yer alması, değişimin liderliğe denk olduğu algısını oluşturur.  Ancak ikisinin de dengesi gereklidir. Kültürel değişimler ve yeniden yapılanmalar liderlik olmadan olmaz ama ilgili uzmanlıklar işin “nasıl” yapılacağını bildiğinden sürecin kontrol dışına çıkmamasını temin eder.

Karizmatik liderler genellikle zayıf yöneticilerdir, buna karşın yapmamız gereken şeyin onları takip etmek olduğuna bizi ikna etmenin yolunu bulmuşlardır: “Sıradan detaylara takılmayın; sadece vizyonu aklınızda tutun.” “Mali konularla fazla ilgilenmeyin; onlar uzun vadede düzelecek.” Aklımız genellikle bu tür yaklaşımlarda kuşkuludur, ancak kalplerimiz yine de kazanılabilir. (s. 134-135)

Sıradaki Sayfa: Kazanımları Pekiştirmek ve Daha Fazla Değişim Yaratmak

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10