Değişim Liderliği’ni Birlik Mefkuresiyle Okumak

Bitirirken

Değişimin her zaman ortak aklın ürünü olması ve katılımcıları kapsayıcılığı süreci kolaylaştıracaktır. Dürüst ve müsamahakar iş birliği, geçmiş vakaların analizi, tecrübenin yönlendiriciliği, uzmanlıkların salahiyeti, iletişimin zarafeti ve liderlerin etkin vizyonerliği kolektif hareketin mücbir yapıtaşlarıdır. 

Kotter’in sunduğu çözüm örnekleriyle beraber titiz bir şekilde tartıştığı sorunlar, değişimi kavrama, tasarlama ve uygulama zorluklarını okuma boyunca derin bir şekilde hissettirmekte. Değişimi kompleks (zor ve karmaşık) hale getiren en önemli iki realite: Birincisi, organizasyonda karşılıklı bağımlılığın yüksek olması. İkincisi, değişimin hem öznesi hem muhatabı konumunda olan insanın fıtratı. “Maddenin dünyasında” değişimi tartışan yazarın rasyonalist bir yaklaşım sergilemeyip, insanı bir makine parçası olarak değerlendirmenin ötesine geçerek, değişim olgusunun merkezine koyması takdire şayan.

Sivil toplumda kronikleşmiş sorunların ve günümüzde “çalışmayan” yöntemlerin farkında olunmasına rağmen aktif bir değişim çabası gözlemlenmemekte. Söylemdeki büyük gayeler uğruna mevcut imkanlar alt grupların küçük gündemleriyle tüketilmekte. Değişimin sıfır noktasına dahi varmak büyük bir gayret gerektireceğinden, “burada işler böyle yürür” kolaycılığından kurtulmak zor. Bu ahvalin sıhhati için Değişim Liderliği’nin tek başına yeterli katkısı şudur: Değişimin çok etmenli bir fenomen olduğu gerçeğine dayanarak, sadece sivil değil tüm gönül toplumumuzun söylem edindiği “birlik gayesine” daha nitelikli ve müessir bir hizmet için artık planlı bir değişimin şart olduğu ve bu değişim içinse birlik olunmasının mecbur olduğu tezi bu kitap sayesinde kuvvetlendirilmiştir.

Bu tahlilin özü:

Birlik için değişim; değişim için birlik.

Furkan Cantürk
Yapay Zeka Yüksek Lisans Talebesi - Özyeğin Üniversitesi

2015 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2020 yılında Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Yapay Zeka Yüksek Lisans derecesinde eğitimini sürdürmekte ve asistanlık yapmaktadır.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) gençlik kurullarında aktif görev alıyor.

Amatör okçu.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10